NY RAPPORT:
Middles tilfører Thisted Kommune en væsentlig økonomisk gevinst i form af direkte og indirekte turismeeffekter!

En ny rapport udarbejdet af Foreningen Save Middles – i samarbejde med en studerende ved Aarhus Universitet – opgør indtjeningen i Thisted Kommunes fra surf-turister i området. Middles alene kan indtjene op til 27 millioner danske kroner årligt.

Analyse viser:

 1. at forringes Middles som surfspot vil give et økonomisk tab for Thisted kommune i form af mistet værditilvækst på mellem 72,2 mio. kr. og 327,1 mio. kr.
 2. at potentialet i Middles har uden tvivl store kvaliteter der kan udnyttes mod at skabe vækst gennem surfturisme
 3. at ændringer i området formentlig vil medføre et tab i form af potentielle tilflyttere og derved tabt human kapital, innovation og vækst.

Punkt 1

 • at Middles tilfører Thisted Kommune en væsentlig økonomisk gevinst i form af direkte og indirekte turismeeffekter.
 • at ca. 408 adspurgte wind- og kitesurfturister der benytter surf-spots ved siden af Hanstholm Havn, har et turismeforbrug på 6 millioner danske kroner årligt i Thisted Kommune.
 • Der forventes et højere besøgstal i området end de 500 konkrete besvarelse fra en online brugerundersøgelse. Det vil sige, at det årlige turismeforbrug relateret til Middles, estimeres til at være mellem 5,3 mio. kr. og 24,1 mio. kr.
 • Hvis Middles ikke længere kan benyttes til rekreative formål vil det give Thisted Kommune et tab i værditilvækst på mellem 72,2 mio. kr. og 327,1 mio. kr. Analysen viser, at der er grund til at medtage denne omkostning i de økonomiske beregninger af både havnens og vindmøllernes rentabilitet.
 • Værditilvæksten er en målestok for, hvad der er tilbage til løn og profit, når fx restauranterne har indkøbt råvarer, hotellerne er blevet vedligeholdt, og el m.m. er blevet produceret. Værditilvæksten er sammenlignelig med BNP og er dermed udtryk for, hvad turismen bidrager med af værdi til samfundet.
 • Hvis ikke man i den kommunale planlægning tager højde for, at de rekreative aktiviteter ved Middles tilfører området betydelig økonomisk værdi, så overser man potentielt en meget stor alternativ omkostning.
 • Når Kommunen planlægger at opstille vindmøller på området og udvide havnen, så bør den tage højde for denne omkostning i beregning af rentabiliteten. Hvis ikke dette gøres, vil projekterne reelt kunne bidrage til en negativ værdiskabelse i området. Dette vil betyde tab af arbejdspladser og færre indtægter fra turisme. Analysen viser, at der er grund til at medtage denne omkostning i de økonomiske beregninger af både havnens og vindmøllernes rentabilitet.

Punkt 2 

 • En forringelse af Middles som rekreativt sted, vil potentielt medføre et stort tab for området og for brandet Cold Hawaii. Det er tvivlsomt om brandet Cold Hawaii vil kunne bære, at tabe sit mest kendte og mest besøgte område. Der stilles spørgsmåls tegn ved om Cold Hawaii troværdigt kan brande sig som Nordeuropas bedste surfsted uden Middles?
 • At opstår der usikkerhed omkring forholdene ved Middles vurderes det, at dette kan være nok til at påvirke besøgsfrekvensen negativt.
 • Thisted Kommune kan formentlig rette op på denne usikkerhed, ved at sende et troværdigt signal til omverdenen om, at brugerne af Middles er velkomne, og at man ønsker at bevare og sikre kvaliteten af stedet.
 • At potentialet i Middles har uden tvivl store kvaliteter der kan udnyttes mod at skabe vækst gennem surfturisme. Det vil kræve, at man laver en grundig undersøgelse af markedet, og vurderer de strategiske muligheder derefter.
 • At fokus på infrastruktur, bedre adgangsforhold, mulighed for at drive erhverv relateret til surf, afholdelse af events og investering i kunstige rev er tiltag der kan øge indtjeningen fra Middles. Dette forudsætter alt andet lige, at den nuværende kvalitet af stedet bevares.
 •  

Punkt 3 

 • Områderne ved Hanstholm Havn er drivkraften for tilflytning, turisme og surf-pendling ind i Cold Hawaii. Pt. overvejer 70 af de adspurgte surfere, hvor hovedparten er højtuddannede at flytte permanent til Cold Hawaii. En beslutning havneudvidelsen har sat på pause, da der er usikkerhed om stabiliteten ved området. Det vil sige, at ændringer i området formentlig vil medføre et tab i form af potentielle tilflyttere og derved tabt human kapital, innovation og vækst.
 • Version nr. 1 af denne økonomirapport er udarbejdet den 13. oktober 2017 og er bestilt af foreningen SAVE MIDDLES. Rapporten er udarbejdet af Jimmy Blumenau Pedersen1 i samarbejde med en gruppe økonomistuderende ved Aarhus universitet.

Version nr. 2 per 23. oktober 2017 er opdateret gennemsparring af ambassadørerne af Save Middles foreningen. Fokus for version nr. 2 er, at beregne værditilvæksten for Thisted Kommune.


SAVE MIDDLES er en forening stiftet i september 2017, som har til formål at skabe fokus om bevarelse og udvikling af nuværende surfområder omkring Hanstholm. Herunder windsurfing, kitesurfing, SUP og surf, således at vandsport kan eksistere side om side med industrielle og turistmæssige interesser i området. Herunder vil foreningen arbejde for at skabe en tydeligere forståelse for brugen af det nuværende surfområde. Eksempelvis hvilke strandområder der anvendes til hvad, hvornår og af hvem.