International modstand mod kæmpe-vindmøller i Cold Hawaii.

På få dage har foreningen ‘Save Middles’ fået tilsagn om et større beløb og indsamlet underskrifter blandt surfere i hele nordeuropa til støtte for den officielle klage mod Thisted Kommune i sagen om kæmpe-vindmøllerne i Cold Hawaii.

Tyskere, danskere, tjekker, svenskere og flere andre nationaliteter har siden torsdag i sidste uge støttet op omkring en klage mod Thisted Kommune.

“Opbakningen er overvældende og vi har allerede fået tilsagn på finansieringen af advokatbistanden til klagen.”

Det udtaler en af folkene bag den nystiftede forening ’Save Middles’, Nikolaj Mortensen, der igennem mange år har kørt i rutefart mellem østjylland og Cold Hawaii for at nyde godt af de fantastiske surfmuligheder, der nu trues af vindmøllerne.

  Middles ved Hanstholm Havn er et uerstatteligt surf-spot og hjertet i hele Cold Hawaii.

Middles ved Hanstholm Havn er et uerstatteligt surf-spot og hjertet i hele Cold Hawaii.

Underskrifter og støtteerklæringer strømmer hele tiden ind via internettet og de sociale medier. Alle er enige om at støtte op om ’Save Middles’ klage over, at Thisted Kommunes beslutning om at opføre kæmpevindmøller på Hanstholm Havn, er taget på et for tynd grundlag rent fagligt.

Formand Mikkel Asmussen udtaler:

“Vi elsker hele Cold Hawaii og vi forstår ikke, at Thisted Kommune – måske ulovligt – tør forhaste en beslutning igennem i Hanstholm, der med stor sandsynlighed vil koste tilflyttere, turister og indtægter i det øvrige Cold Hawaii”.

Sagen drejer sig om, at Thisted Kommune har godkendt opstillingen af tre kæmpevindmøller på Hanstholm Havn for at finansiere en kommende havneudvidelse. De tre vindmøller vil med stor sandsynlighed ødelægge vinden på et af verdens bedste steder at wind- og kitesurfe, nemlig området øst for havnen kaldet ‘Middles’.

“Save Middles består, ud over de udenlandske støtter, af danskere fordelt over hele landet og vi arbejder for en god løsning for alle. Men hverken vi, havnen eller kommunen kan jo sidde og spille poker med vindmøller eller havnens fremtid uden at være 110% sikre på, at vi ender med den rigtige løsning. Det kræver, at vi lige sætter projektet på pause, mens vi får en god analyse af møllernes påvirkning af vindene på Middles.” fortæller næstformand Anette Qvistgaard og afslutter:

”Vi vil bare gerne have den gode og konstruktive proces, som vi mener, at kommunen skulle have sikret fra start af. Og hvis det er sikkert, at vindmøllerne ingen skade gør for Cold Hawaii, vil vi naturligvis bakke op om dem. Man kan godt flytte vindmøllerne, men ikke Middles.”

Klagen fra ”Save Middles” dokumenterer indikationer på inhabilitet og mangelfuld forvaltning i Thisted Kommune. Desuden vil der blive fulgt op på det faglige grundlag bag vurderingen af, at vindmøllerne ikke vil påvirke vindene omkring havnen.

Sideløbende med klagen støtter ‘Save Middles’, at den lokale surf-klub NASA forhandler med bygherren, havnen og Thisted Kommune om at opnå en løsning af diplomatisk vej.

Save Middles er stiftet i forbindelse med den aktuelle sag om vindmøllerne og vil også i fremtiden være konstruktivt bindeled mellem kommune, industri og surfere i udviklingen af Hanstholm og hele Cold Hawaii.

 Pressekontakt: Mikkel Asmussen, ”Save Middles”, T: 40 98 36 01